Nachrichten

Abendmusik an den Silbermann-Orgeln

Meisterwerke um Bach

20. Jun 2024
Freiberg Dom St. Marien
Ev.-Luth. Dom St. Marien, Am Dom, 09599 Freiberg
Werke von J.P: Sweetlinck, D. Buxtehude und J.S. Bach u.a.

Ton Koopman (Amsterdam) / Orgel

Kosten:
10€, ermäßigt 7€